Loading...

Single Storey

Single Storey

වර්ග අඩි 1750 ක් නිදෙන කාමර 3ක් හා නාන කමර 1ක් ආලින්දෙයකින් හා මුලු තැන් ගෙය කැම කාමරය ක් සමන් විත වෙ වහනයක් නවතා තැබිමට පහසුකම් සමග නිර්මාණය මෙහිමුල් කොටස ROOF SLAB හා BED ROOM සදහා ROOF DESIGN කර ඇත.PANTRY MODERN TYPE නිර්මාණය කි.DINING AREA DESIGN TO LEVEL