Loading...

Single Storey House

Single Storey House

වර්ග අඩි 1172 ක තනි තට්ටුවෙ සරල නිර්මාණ්යකි-අලින්දය,මුලුතැන්ගෙය,කැම කාමර,නිදන කාමර 03ක් ,සහ නාන කාමරය සහ ඉස්තොප්පුව, ගාරජය (වර්ග අඩි 291 ක්)