Loading...

Single Storey

Single Storey

වර්ග අඩි 1565ක් නිදෙන කාමර 3ක් හා නාන කමර 1ක් ආලින්දෙයකින් හා මුලු තැන් ගෙය කැම කාමරය ක් සමන් විත වෙ වහනයක් නවතා තැබිමට පහසුකම් සමග නිර්මාණය